Skip to content

Adviescentrum

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften en Richtlijnen

Welkom bij het Adviescentrum van Emtez. Bij Emtez zijn we toegewijd aan het creëren van een veiligere, schonere toekomst. Om u te helpen bij het navigeren door regelgevende naleving, hebben we een uitgebreide gids samengesteld met belangrijke veiligheidsvoorschriften en richtlijnen, waaronder COSHH-regelgeving, opslag van ontvlambare vloeistoffen, DSEAR-richtlijnen en meer. Vertrouw op Emtez om u te helpen compliant te blijven en veiligheidsnormen te handhaven voor een betere toekomst.

legislation (1) LEGISLATION2-1 LEGILATION1-1

Uitgebreide Gids voor Belangrijke Veiligheidsvoorschriften en Richtlijnen

Naleving en Veiligheid bij Emtez: Uw Partner in Regelgevende Naleving

Bij Emtez zijn we toegewijd aan het opbouwen van een veiligere, schonere wereld van morgen. Om u te helpen bij regelgevende naleving, hebben we een uitgebreide lijst samengesteld van belangrijke voorschriften en richtlijnen, waaronder COSHH-regelgeving, opslag van ontvlambare vloeistoffen, DSEAR-richtlijnen en meer.

DSEAR

DSEAR

DSEAR

Het begrijpen van de DSEAR (Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002)

DSEAR, ondersteund door de Approved Code of Practice (goedgekeurde gedragscode) en richtlijnen (ACOP), is van toepassing op de meeste werkzaamheden, inclusief taken in verplaatsbare structuren zoals loopbruggen of werkplatforms op hoogte, buitenruimtes en huishoudelijke omgevingen.

DSEAR richt zich op alle werkzaamheden met gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn, waarschijnlijk aanwezig zijn of gegenereerd worden op de werkplek, evenals situaties waarin een potentieel explosieve atmosfeer kan ontstaan. Deze regelgeving heeft tot doel risico's op het gebied van veiligheid te beperken bij branden, explosies of vergelijkbare energetische gebeurtenissen, ongeacht of het werk wordt uitgevoerd door werkgevers of zelfstandigen. 

COSHH

COSHH

COSHH

 

Het begrijpen van COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Regulations)

COSHH vereist dat werkgevers de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beheren en controleren om gezondheidsproblemen te voorkomen. Naleving omvat:

1. Risicobeoordeling: Evaluatie van gezondheidsrisico's door gevaarlijke stoffen die worden gegenereerd door werkactiviteiten.

2. Preventieve Maatregelen: Bepalen van noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of adequaat te beheersen.

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving door zich aan deze essentiële richtlijnen te houden.

CIRIA

CIRIA

CIRIA

CIRIA begrijpen: (Construction Industry Research and Information Association)

CIRIA is een neutrale, onafhankelijke non-profitorganisatie die organisaties met gedeelde belangen verbindt om de bouwsector te verbeteren door middel van samenwerkingsactiviteiten.

Belangrijke richtlijnen uit Document C736

Document C736 biedt essentiële richtlijnen voor eigenaren en exploitanten van industriële en commerciële faciliteiten die potentieel gevaarlijke stoffen opslaan. Het omvat:

  • Identificatie van Gevaren: Methoden om milieurisico's te identificeren.
  • Risicobeoordeling: Technieken om risico's te beoordelen die verband houden met de opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Risicovermindering: Strategieën om mogelijke gevolgen van storingen in opslagfaciliteiten of de verbranding van inhoud te verminderen. 

Het document introduceert een risicobeoordelingsmethodologie in drie niveaus met aanbevelingen voor verschillende constructieklassen.

HSE

HSE

HSE

SE is toegewijd aan het voorkomen van werkgerelateerde sterfgevallen, verwondingen en ziektes door verschillende methoden te gebruiken om verandering te bewerkstelligen en risico's te beheren. Deze methoden omvatten:

  • Advies en Begeleiding: Het verstrekken van essentiële informatie en ondersteuning.
  • Bewustwording en Betrokkenheid: Het verhogen van bewustzijn en invloed uitoefenen op veiligheidspraktijken op de werkplek.
  • Vergunningverlening en Licenties: Het reguleren van industrieën met grote gevaren.
  • Inspecties en Onderzoeken: Het uitvoeren van gerichte inspecties en onderzoeken.
  • Handhaving: Het nemen van maatregelen om schade te voorkomen en overtreders verantwoordelijk te houden. Belangrijke HSE-richtlijnen omvatten HSG71, HSG140 en HSG51.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u zorgen voor een veiligere werkomgeving en naleving van veiligheidsvoorschriften.

Batterijen

BATTERIES

Batterijen

De RISC Authority en Fire Protection Association bieden praktische richtlijnen over brandgevaren en aanbevolen beheersprocedures die moeten worden toegepast bij het opslaan, opladen of hanteren van batterijen in een commerciële of industriële omgeving.

Milieurisicoverzekering

INSURANCE2

Milieurisico verzekering

Het begrijpen van milieurisicoverzekeringen

De International Underwriting Association heeft een uitgebreide gids gemaakt die het belang van milieurisicoverzekeringen benadrukt en helpt bij het beoordelen van de verschillende beschikbare opties.

Onze toewijding aan naleving

Emtez garandeert dat al onze veiligheidsuitrusting en gerelateerde diensten voldoen aan de hoogste normen en voorschriften. Wij zorgen ervoor:

Actuele documentatie: Het bijhouden van technische dossiers en documentatie om regelgevende nalevingsinformatie op verzoek te verstrekken.

Goedgekeurde externe producten: Verifiëren dat technische dossiers van externe leveranciers actueel, volledig zijn en geschikte conformiteitsbeoordelingsinformatie en regelgevende nalevingscertificaten bevatten.

Goedgekeurde diensten: Ervoor zorgen dat diensten die verband houden met extern ingekochte veiligheidsuitrusting goedgekeurd zijn door de fabrikanten.

Download de Emtez Product Catalogus

Verken onze gratis catalogus om de gereedschappen en apparatuur te vinden die je nodig hebt om vandaag je bedrijf te laten groeien.

CTA.V2