Skip to content

Bodemverontreiniging voorkomen

Hoe kan bodemverontreiniging worden voorkomen?

Wees u bewust van de risico’s

De zorg voor een gezonde bodem begint bij uzelf en uw personeel. Maak uw medewerkers attent op de risico’s en de gevolgen.

Stel een interventieplan op

Ook als er gemorst wordt of er ergens een lek is, moeten medewerkers meteen weten wat te doen. Een goed uitgewerkt interventieplan helpt om het hoofd koel te houden en duidt aan wie wat doet bij schadegevallen. 

Hoe kan ik dit aanpakken? Geen probleem. Empteezy helpt u bij het samen stellen van uw interventieplan. Bodemverontreiniging voorkomen is een van onze belangrijkste doelstellingen en bovendien zijn de gevolgen van een schadegeval veel minder groot als er snel en efficiënt ingegrepen wordt. 

De juiste spill-kit in de buurt

Voorzie een aangepaste spill-kit op strategische plaatsen, waar de kans op lekken het grootst is dus. Een spill-kit bevat handige tools om de schade snel in te dijken, zoals handschoenen, absorberende korrels en een absorptieslang. Empteezy biedt een uitgebreid assortiment aan om aan uw wensen te voldoen. Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek en ontdek zo onze unieke benadering. 

Empteezy helpt u met heel concrete preventiemaatregelen te nemen waarmee u bodemvervuiling vermijdt.

 

- voorkomen is beter én goedkoper dan saneren –

Risicovolle stoffen op de werkvloer
 
Niet alleen de opslag van risicovolle stoffen zorgt voor problemen. Ook op de werkvloer zelf gaat u best voorzichtig om met producten om bodemverontreiniging te voorkomen.
Het regelmatig morsen van een beperkte hoeveelheid product zal op termijn immers evenveel schade veroorzaken als een grote calamiteit.
Deze tips helpen u op weg: 

1. Informeer uw medewerkers
Maak medewerkers bewust van de risico’s.
Zorg ervoor dat ze zo weinig mogelijk morsen en dat ze de kritische plaatsen in de productielijn kennen.

2. Gebruik altijd lekbakken of vloeistofdichte vloeren
Als u met vloeibare producten werkt, doe
dit dan altijd boven lekbakken of vloeistofdichte vloeren! Zo wordt voorkomen dat het gemorst product in de bodem of het grondwater terecht komt.
 
Onthou dat een gewone betonvloer niet vloeistofdicht is.
 
3. Beperk opgeslagen volumes
Beperk risico’s op calamiteiten door de hoeveelheid opgeslagen producten zo klein mogelijk te houden.
 
4. Hou machines goed in de gaten
Ook machines en voertuigen kunnen hier en daar lekken. Hou dit goed in de gaten en herstel.