Skip to content

Hoe milieuverontreinging vermijden in de bouwsector ?

 

Bodemverontreiniging bouwsector

       
De bouwsector is een belangrijke bron van vervuiling.
Individuele bouwers, kleine / middelgrote / ondernemingen en grotere bedrijven zijn allemaal verantwoordelijk voor de impact die ze hebben op het milieu.
Elk jaar reageert het Milieuagentschap op maar liefst 350 verontreinigingsincidenten veroorzaakt door de bouw.

Verder wordt bouw-, sloop- en graafafval gevonden in illegale afvallocaties;
een 'onzichtbare' bron van milieuvervuiling door de bouwsector.


Contacteer ons