Skip to content

SPILL RESPONSE

 

Omgaan met een lekkage kan variëren van eenvoudig, naar complex en gevaarlijk. Maar welk soort lekkage je ook ervaart, je moet altijd werken aan een "SPILL RESPONSE" plan dat het risico minimaliseert voor het betrokken personeel en het milieu.  

De volgende instructies kunnen op het eerste gezicht erg eenvoudig lijken, maar als ze stap voor stap worden gevolgd, elke keer dat u op een lekkage reageert, ongeacht de grootte van die lekkage, zullen ze helpen om het risico op schade en de impact die de lekkage op het milieu heeft, te verminderen.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

STAP 1

BEOORDELING 

Vanaf een lekkage en totdat deze met succes is opgekuisd, moet u voortdurend het risico beoordelen dat dit oplevert voor uw personeel, het milieu en uw eigendommen.

VEILIGHEID KOMT ALTIJD EERST

Als het veilig is om de spill op te kuisen, probeer dan te bepalen wat de vloeistof is, wat de betreffende hoeveelheid is en als er slachtoffers zijn, probeer NOOIT zelf een lekkage aan te pakken; informeer uw collega's en wacht tot ten minste één andere persoon aanwezig is voordat het incident wordt afgehandeld.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 

 

STAP 2

BESCHERMING 

Draag altijd de juiste P.B.M. (Persoonlijke beschermingsmiddelen) zodat u veilig op de lekkage kunt reageren. Controleer de S.D.S. (Veiligheidsinformatieblad) voor alle gevaren verbonden aan de gemorste vloeistof en kleed u daarop afgestemd.

ALS U TWIJFELT, GA VAN HET SLECHTSTE UIT EN DRAAG HET HOOGSTE NIVEAU VAN P.B.M.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

STAP 3

OPVANG EN INDAMMEN

Door het lekkage in te dammen, koopt u tijd en vermindert u het gebied van verontreiniging, waardoor de impact van de lekkage wordt verminderd.

Gebruik absorberende slangen en gieken of fysieke barrières om snelle, effectieve indamming te bieden.

Absorberende vezels

 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

STAP 4

STOP DE LEKKAGE 

Zodra de lekkage is ingedamd, dient u de bron van de lekkage te STOPPEN. Rol de trommel met de beschadigde kant naar boven, draai een kraan dicht, sluit het gat in een container enz. en giet zo nodig de resterende vloeistof in een tweede container.

DENK ERAAN, STAP NOOIT IN DE LEKKAGE


Afsluiters

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 

 

STAP 5

HERBEOORDELING 

Nadat de lekkage is vastgehouden en de bron is gecontroleerd, moet u de hele situatie opnieuw beoordelen voordat u begint op te ruimen. Zorg ervoor dat de lekkage volledig onder controle is.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen


STAP 6

OPRUIMEN

Het opruimen van een lekkage kan aan de hand van absorberende vezels alsook absorberende korrels.

Vergeet niet om al het verontreinigde materiaal te behandelen zoals de gemorste vloeistof en dienovereenkomstig af te danken.

 

Absorptie

 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

STAP 7 

ONTSMETTING

Zorg ervoor dat al het personeel dat bij de lekkage betrokken is, volledig gedesinfecteerd wordt. De plaats van de lekkage, alle P.B.M. en uitrusting moeten ook volledig worden ontsmet en gecontroleerd. Als er artikelen beschadigd zijn of niet volledig kunnen worden ontsmet, gooi ze dan weg en vervang ze door nieuwe.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 

 

STAP 8

MELDING & VERVANGING

Zorg ervoor dat alle betrokken personeelsleden op de hoogte zijn, stel een volledig rapport van het incident samen en vul alle bijbehorende papieren in. Wijzig indien nodig uw procedures en/of de locatie van enkele of al uw spill response-apparatuur.

 

PROBEER TE LEREN VAN DE ERVARING, ZO ZAL JE DE VOLGENDE KEER BETER VOORBEREID ZIJN

Het spreekt voor zich dat de opleiding van het personeel van het grootste belang is. Ze moeten bekend zijn met de inrichting van de site, de apparatuur die ze zullen gebruiken en de manier waarop ze die veilig en effectief kunnen gebruiken. Hopelijk zal elk incident een zeldzame gebeurtenis zijn en de enige keer dat uw personeel op een lekkage moet reageren, is hopelijk tijdens een periodieke opfriscursus, die moet worden ingepland, net zoals elke andere training, zoals eerste hulp, of het gebruik van een brandblusser.

Als u dit onderwerp verder wilt bespreken of het kosteloos wilt regelen, zonder verantwoordelijkheid en via volledig vertrouwelijk bezoek aan de site, neem dan contact met ons op via +32 (0)51 63 68 54 of stuur een e-mail naar info@empteezy.be.

 

Als u de "Spill Response" van uw site kosteloos en vrijblijvend wilt bespreken via volledig vertrouwelijk bezoek aan de site, neem dan contact met ons op.