Skip to content

De milieu-impact van lithium-ion batterijen onthuld

Hoe beïnvloeden lithium-ion batterijen het milieu en zal investeren in lithium-ion technologie uw duurzaamheidsinitiatieven helpen of hinderen?

We laten allemaal sporen na, maar als het om het milieu gaat, is het niet altijd meteen duidelijk of we schoenmaat acht, negen, tien dragen, of een paar clownschoenen.

Het probleem is dat onze milieueffecten zich uitstrekken over de hele toeleveringsketen, dus hoewel dingen er groen uit kunnen zien op locatie of rond kantoor, is het verhaal vaak veel minder duidelijk wanneer je begint te kijken naar de oorspronkelijke bronnen, productiefasen en logistiek die gepaard gaan met uw activiteiten. Lithium-ion (Li-ion) batterijen zijn een duidelijk voorbeeld hiervan.

In dit artikel van deze week verkennen we dit onderwerp met u om precies vast te stellen hoe de productie en het gebruik van Li-ion batterijen, vaak gepromoot als duurzame oplossingen, onze wereld beïnvloeden en hoe u ze kunt gebruiken op een manier die uw milieuvoetafdruk klein houdt. 

Klik hier om uw exemplaar van onze vierstappen risicobeoordelingschecklist voor Li-ion batterijen te downloaden.

De milieuvoordelen van lithium-ion batterijen

Li-ion batterijen zijn de laatste jaren steeds populairder geworden vanwege hun efficiëntie, hun lange levensduur en onze collectieve vraag naar de kleine, op afstand bediende apparaten en elektrische voertuigen die ze typisch van stroom voorzien. En op het eerste gezicht zien hun milieuvoordelen er goed uit.

 • Deze batterijen hebben een langere levensduur dan traditionele batterijen, wat betekent dat er minder middelen nodig zullen zijn om vervangingen te produceren.

 • Ze zijn veel energie-efficiënter dan traditionele batterijen, wat betekent dat ze minder energie nodig hebben om op te laden en te ontladen. Dit vermindert op zijn beurt de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig zijn voor de elektriciteitsopwekking.

 • Bovendien kan het gebruik van Li-ion batterijen in elektrische voertuigen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling, wat bijdraagt aan een verbeterde luchtkwaliteit.

Maar kijk iets nauwkeuriger naar waar ze vandaan komen, en je zult snel zien dat ze niet zonder milieu-impact zijn. Het proces van lithiumwinning kan schadelijk zijn voor het milieu, en de verwijdering van deze batterijen kan ook een risico vormen voor de volksgezondheid.

De milieukosten van lithium-ion batterijen

De productie van deze batterijen omvat de winning van lithium, een eindige grondstof die vaak wordt aangetroffen in gebieden met kwetsbare ecosystemen. Hierdoor kan het mijnbouwproces voor lithium snel leiden tot ontbossing, bodemerosie en waterverontreiniging.

"Meer dan de helft van de huidige lithiumproductie, die zeer waterintensief is, vindt plaats in regio's die geteisterd worden door watertekorten die waarschijnlijk erger zullen worden door de opwarming van de aarde." The Guardian, 'Onthuld: hoe de overgang van de VS naar elektrische auto's milieuvernietiging bedreigt'

Het operationele risico van Li-ion branden strekt zich uit naar het milieu, niet alleen naar de gezondheid en veiligheid van mensen. Een Li-ion brand geeft zeer giftige, brandbare gassen, dampen en rook vrij, met potentieel verwoestende gevolgen voor de lokale flora en fauna. Die chemicaliën kunnen waterbronnen vergiftigen. De brand zelf heeft het potentieel om grote delen bos te vernietigen.

Zelfs de verwijdering van deze batterijen kan problematisch zijn, omdat ze giftige chemicaliën bevatten die kunnen lekken in de bodem en het water, schade toebrengend aan zowel dieren in het wild als mensen. We behandelen de veilige verwijdering van Li-ion batterijen gedetailleerd in dit artikel, maar het is belangrijk om hier op te merken dat de milieuvoetafdruk van bedrijven die hun afvalbatterijen niet op een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier behandelen, veel dieper gaat dan op het eerste gezicht lijkt.

De boosdoeners: wat is giftig?

Een van de belangrijkste boosdoeners is kobalt, een metaal dat wordt gebruikt in de kathode van de batterij. Kobalt kan ademhalingsproblemen, longkanker en andere gezondheidsproblemen veroorzaken als het door mensen of dieren wordt ingeademd. Een ander giftig chemisch element dat in Li-ion batterijen wordt aangetroffen, is nikkel, dat huidirritatie, gastro-intestinale problemen en zelfs hartbeschadiging kan veroorzaken.

Kunnnen Lithium-ion batterijen worden gerecycled?

Li-ion batterijen zijn eigenlijk recyclebaar, wat betekent dat ze kunnen worden hergebruikt en een tweede leven kunnen krijgen aan het einde van hun levensduur, wat afval vermindert en een circulaire economie ondersteunt.

Als Li-ion batterijen een belangrijke rol spelen in uw activiteiten, is het belangrijk om ze aan het einde van hun levenscyclus te recyclen om de duurzaamheid van uw activiteiten te ondersteunen. Vanuit een compliance perspectief kan dit ook helpen om te voldoen aan de milieuwetgeving.

Het is essentieel om batterijen te recyclen bij erkende en gecertificeerde recyclingsfaciliteiten om ervoor te zorgen dat dit op een veilige en milieuvriendelijke manier gebeurt.

Hoe beïnvloeden Li-ion batterijen uw ecologische voetafdruk?

T

Om te voldoen aan duurzaamheidsrichtlijnen en een nauwkeuriger beeld te krijgen van de omvang van de milieubelasting van uw bedrijfsvoering, is het belangrijk om zowel vooruit als achteruit te kijken.

Terugkijkend over de toeleveringsketen:

 • Waar komen uw Li-ion batterijen vandaan?
 • Opereert de fabrikant verantwoordelijk?
 • Is er duidelijk zicht/transparantie over de bron van het lithium?
 • Wat is het effect van mijnbouwactiviteiten op de lokale bevolking/omgeving?
 • Kan de fabrikant traceerbaarheidsinformatie verstrekken?

En vooruitkijkend naar de manier waarop u uw Li-ion batterijen afvoert:

 • Is er een verantwoordelijke persoon aangewezen voor het beheer van de batterijafvoer?
 • Heeft deze persoon de juiste training gehad?
 • Worden er records/due diligence bijgehouden om veilige, verantwoorde afvoer aan te tonen?
 • Omvat uw afvoerproces batterijrecycling?

Het gaat niet alleen om het veiligstellen van uw batterijen

Opslagoplossingen voor Li-ion batterijen beschermen meer dan alleen uw mensen en uw pand tegen de risico's van thermische runaway.

 • Deze specialistische units zijn brandwerend met ingebouwde blussystemen en een afzuigsysteem voor gevaarlijke gassen, speciaal ontworpen om Li-ion branden onder controle te houden. Het vuur zelf zal niet kunnen ontsnappen uit de directe omgeving van de unit, waardoor het niet kan overslaan naar de lokale omgeving.
 • De gevaarlijke chemicaliën die vrijkomen in de rook en andere dampen worden geneutraliseerd door het afzuigsysteem voordat ze de atmosfeer kunnen bereiken.
 • In het geval van lekkende defecte batterijen worden de ontsnappende chemicaliën opgevangen, waardoor wordt voorkomen dat ze de bodem of nabijgelegen waterbronnen vervuilen.

Gerelateerd lezen: Veilig Opslaan van Lithium-Ion Batterijen: Waarom Heeft U Specialistische Opslag Nodig?

 

Het afwegen van de milieu-impact van lithium-ion batterijen

Over het algemeen bieden lithium-ion batterijen een duurzame oplossing voor onze energiebehoeften, en hun milieuvoordelen zijn slechts een van de vele redenen waarom ze een verstandige keuze zijn voor de energievoorziening van de toekomst. Maar ze moeten niet worden beschouwd als volledig groene oplossingen — de realiteit is aanzienlijk grijzer en vereist overweging binnen de context van uw bedrijfsvoering.

Als u veel gebruik maakt van Li-ion batterijen, wat zijn dan de milieu-impacten over de gehele supply chain? Het begrijpen hiervan geeft u een goed idee van de werkelijke impact van uw bedrijfsvoering — en of u extra maatregelen kunt nemen om die impact te helpen compenseren.

Wanneer heeft u voor het laatst de impact van Li-ion batterijen op uw milieubelasting gemeten — en wie heeft daar last van?