Skip to content

Afbraak van Lithium-Ion Batterijen: Hoe Om Te Gaan Met Defecte Lithium-Ion Batterijen

Ga voorzichtig te werk: als u van plan bent om een defecte lithium-ion batterij af te voeren, is er een veilige, verantwoorde manier om dit te doen om uw personeel en het milieu te beschermen.

In verschillende sectoren investeren bedrijven in op maat gemaakte opslagkasten en andere veiligheidsoplossingen om de operationele risico's die gepaard gaan met lithium-ion (Li-ion) batterijen tegen te gaan. Maar het zijn niet alleen uw operationele batterijen waar u op moet letten. Met andere woorden, deze risico's verdwijnen niet wanneer uw batterijen aan het einde van hun levensduur komen. Een defecte batterij die uit gebruik wordt genomen, vereist speciale overwegingen om de mensen die ermee omgaan te beschermen.

"In veiligheidstermen hebben lithium-ion batterijen een 'slechte reputatie' gezien recente branden. Dit omvat [...] branden tijdens afvalverwerkingsactiviteiten." - De Institution of Occupational Safety and Health, 'Lithium batteries and their safe storage, transport, use and disposal, including re-use and re-cycling'

Met het toenemende gebruik van deze batterijen is het correcte afvoeren ervan een belangrijke veiligheids- en milieukwestie geworden. In het artikel van deze week leert u alles over de betrokken risico's en hoe u deze kunt beheren om uw mensen, uw bedrijfslocaties en het milieu veilig te houden.

 

De risico's rondom het afvoeren van lithium-ion batterijen 

Het zal geen verrassing zijn dat batterijen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet correct worden afgevoerd. Maar verschillende batterijtypen brengen verschillende risico's met zich mee. Welke problemen doen zich voor bij Li-ion batterijen?

Ten eerste zijn Li-ion batterijen niet biologisch afbreekbaar. Ja, ze hebben een lange levensduur, die nog langer wordt door het vermogen om ze op te laden, maar de adoptie van deze technologie is zodanig dat als elk bedrijf dat Li-ion batterijen gebruikt om hun operaties van stroom te voorzien ze bij het gewone afval zou gooien wanneer ze defect raken, dit snel zou oplopen.

Dit kan op zijn beurt leiden tot het lekken van giftige chemicaliën in de grond en het water, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt voor zowel mensen als dieren.

Misschien wel het grootste risico is dat van thermische runaway. Omdat we het hebben over defecte batterijen, is dit risico verhoogd, wat betekent dat de batterijen die u weggooit daadwerkelijk vlam kunnen vatten of exploderen. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat deze batterijen op de juiste manier worden afgevoerd via veilige, door de fabrikant goedgekeurde methoden om het risico hierop te verkleinen.

"Als afval niet correct wordt verwerkt of gestort op een stortplaats, kunnen de batterijen onder het oppervlak van de stortplaats vlam vatten. Stortplaats branden kunnen lang branden en zijn zeer moeilijk te blussen." - De Institution of Occupational Safety and Health, 'Lithium batteries and their safe storage, transport, use and disposal, including re-use and re-cycling'

Hoe te achterhalen of uw batterijen defect zijn

Naast het feit dat uw batterij eenvoudigweg niet meer werkt, zijn er verschillende manieren om te bepalen of deze beschadigd is en defect is geraakt.

“Lithiumbatterijen beginnen te ontbinden en ventileren of ‘gas af’ aan het einde van hun levensduur, wat leidt tot zwelling van de batterijkast,” schrijft de Institution of Occupational Safety and Health (IOSH). “Als deze verwarming begint als gevolg van impactschade, zoals bij afvalinzameling, hantering of afvalverwerkingsmachines, kan interne schade optreden en de batterij spontaan een ‘runaway-reactie’ starten,” wat de risico's van onjuiste verwijdering benadrukt.

Naast zwelling zijn algemene tekenen dat uw batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, onder andere:

  • Barsten
  • Sissen
  • Lekken
  • Stijgende temperatuur
  • Roken voor gebruik

Voor meer informatie over defecte Li-ion batterijen, bekijk ons artikel ‘5 Manieren waarop uw Lithium-Ion Batterijen Beschadigd Kunnen Raken (En Waarop te Letten)’.

Hoe lithium-ion batterijen veilig te verwijderen

Lithium-ion batterijen mogen nooit direct worden verbrand vanwege het risico op explosie. Ze vormen ook een aanzienlijk brandgevaar als ze naar een stortplaats worden gestuurd. Probeer altijd uw Li-ion batterijen te recyclen. De eerste stap bij het veilig afvoeren van een defecte lithium-ion batterij is om deze volledig te ontladen, omdat een opgeladen batterij gevaarlijk kan zijn. Zoals IOSH schrijft, moet dit worden bereikt "met behulp van een circuit dat een geschikte belasting omvat om kortsluiting te voorkomen."

"Onderdompeling in zoutwater wordt soms aanbevolen als een middel om beschadigde lithium-ion cellen veilig af te voeren. Voorzichtigheid is geboden voordat deze verwijderingsroute wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat de batterij niet nog voldoende energie bevat om kortsluiting te veroorzaken of te exploderen." IOSH, 'Lithium batteries and their safe storage, transport, use and disposal, including re-use and re-cycling'.

Zodra de batterij is ontladen, moet deze in een daarvoor bestemde batterijrecyclebak worden geplaatst. Bij het plaatsen in een recyclebak moeten batterijen worden gescheiden van andere materialen. Gebruik een aparte bak voor verschillende Li-ion batterijtypes (bijv. automotive, industrieel en draagbaar), aangezien elk een andere afvalroute heeft. De opslageenheid zelf moet waar mogelijk brandwerend zijn, maar op zijn minst niet-brandbaar, en goed geventileerd.

Houd uw recyclebakken buiten het gebouw in een beveiligde, koele, droge opslagruimte, weg van warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. Plaats de bakken niet langs vluchtroutes of verzamelingspunten en maak de bakken regelmatig leeg om te voorkomen dat uw afvalbatterijen zich ophopen.

De bakken moeten worden gebracht naar een recyclingcentrum dat specifiek Li-ion batterijen verwerkt, waar u er zeker van kunt zijn dat ze op de juiste manier worden gerecycled. 

 

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant voordat u een Li-ion batterij afvoert. Deze zullen uitleggen hoe u uw specifieke batterijtypes veilig en verantwoord kunt afvoeren.

Hoe gaat u om met uw defecte Li-ion batterijen?

In de wereld van vandaag is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons bewust te zijn van de risico's rondom het wegwerpen van Li-ion batterijen en de noodzakelijke stappen te nemen om onze batterijen verantwoord te recyclen. Lithiumwinning laat een grote ecologische voetafdruk achter, zowel direct als indirect op de duurzaamheid van bedrijven die Li-ion batterijen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Door uw batterijen aan het einde van hun levensduur te recyclen, draagt u bij aan het behoud van lithium in de supply chain.

De processen die u hebt geïmplementeerd voor het opslaan en transporteren van uw batterijen mogen niet eindigen wanneer ze niet meer functioneren. Op een moment waarop Li-ion regelgeving in veel regio's nog onduidelijk is, hopen we dat dit advies u een startpunt biedt voor het heroverwegen van batterijafvalbeheer binnen uw eigen bedrijfsvoering, zodat u uw medewerkers veilig kunt houden en uw bedrijfsvoering duurzaam kunt maken.